Virtuelni matičar Vam omogućava da putem interneta poručite i dobijete na kućnu adresu izvode i uverenja za sve građane koji su upisani u matične knjige koje se vode za matično područije opštine Plandište. Popunjavanjem jednog zahteva može se izdati samo jedan dokument, a svaki se pojedinačno u obliku vrednosne pošiljke sa otkupninom šalje na navedenu adresu.
Dokumenti se dostavljaju poštom kao vrednosna pošiljka na adresu, navedenu pri podnošenju zahteva. Pri prijemu dokumenata plaćate takse i PTT uslugu.
Cena PTT usluge zavisi od vaše lokacije.

Iznos opštinske takse je 50 din.

Iznos republičke takse za izdavanja svih izvoda (rođenih, umrlih i venčanih) je 420 din.
+ iznos opštinske takse
Cena izdavanja uverenja o državljanstvu je 740 din.
+ iznos opštinske takse
Opština Plandište

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište, SRBIJA
Telefon: +381(0)13861033,
Fax: +381(0)13 861134,
e-mail: office@plandiste-opstina.rs

Pregled statusa zahteva

U polje za pretragu unesite Vaš broj zahteva kako biste proverili status.